Saturday, July 20, 2013

Thirteen

It was chaotic. Everyone was talking. No one was listening.

"Nama saya Amir. Cita-cita saya nak jadi askar. Sebab saya nak tegakkan Islam. Nak lawan orang Israel."

Next.

"Nama saya Izzudin. Cita-cita saya nak jadi doktor. Sebab..."

"Sebab apa?"

"Sebab saya nak rawat ayah saya bila ayah saya sakit." He sobbed.

And the chatterbox went into silence.


No comments:

Post a Comment