Thursday, June 30, 2016

One Hundred Forty Three

Dalam usaha membandingkan bahagia dan gembira.

Bahagiakah kita jika gembira?

Gembirakah kita jika bahagia?

Apakah gembira yang kita cari?
Atau bahagia?

2 comments: